nedeľa, 23 júna, 2024
AktualityOcenenia a RozhovoryÚkazy

Čech a Slovák spojili síly při vzniku celosvětově unikátní fotografie. Ocenila ji i NASA nebo BBC, Slovák pro ni riskoval život

Snímek „Proměny komety NEOWISE nad Tatrami“. Foto: Petr Horálek, Tomáš Slovinský.
Snímek „Proměny komety NEOWISE nad Tatrami“. Foto: Petr Horálek, Tomáš Slovinský.

Unikátní fotografická mozaika „Proměny komety NEOWISE“, jejíž autory jsou fotografové Petr Horálek (Česko) a Tomáš Slovinský (Slovensko) se těší velkého světového úspěchu. Mozaika zachycující postupný vývoj jasné červencové komety NEOWISE na obloze nad masivem Vysokých Tater byla 2. listopadu 2020 publikována jako prestižní Vědecký snímek dne NASA (Earth science Picture Of the Day) nebo v britském magazínu BBC Sky and Night. Za vytvořením mozaiky stojí velké výdaje a úsilí obou fotografů, spánkový deficit, slovenský autor dokonce kvůli němu riskoval život.

Snímek „Proměny komety NEOWISE“ zobrazuje postupný vývoj jasnosti a ohonů komety NEOWISE, která se letos v červenci stala nejvýraznější kometou na severní polokouli za posledních 22 roků. Aby mozaika vůbec vznikla, spojili český a slovenský fotograf síly od počátku její viditelnosti 9. července až po její zeslábnutí na večerní obloze 2. srpna 2020. Oba fotografové kometu zaznamenávali operativně podle vývoje počasí, a neboť disponovali velmi podobnou technikou, mohli pořizovat data s prakticky identickou kvalitou. Pochopitelně hlavním problémem bylo počasí, a tedy bylo nutné absolvovat dlouhé cesty za jasnem s minimem spánku. Petr Horálek za kometou cestoval prakticky dennodenně po celém území Česka a několikrát i do Polska. Tomáš Slovinský kometu zaznamenával na slovenském území a při své expedici na Krétě. Neboť poloha komety se vůči hvězdám na nebi při pozorování v jeden okamžik z různých míst na Zemi nijak nelišila, bylo nakonec možné nasnímané obrazy komety matematicky vložit do jedné oblohové mozaiky a ukázat tak vývoj komety pro každý druhý den.

Noční scenérie s hvězdným nebem, do kterého byly polohy komety tzv. matematicky vregistrovány, nebyla vybrána zcela náhodou. Fotografové se dohodli, že příběh viditelnosti letošní velké červencové komety by měl symbolicky připomenout československou astronomii – neboť i výsledná mozaika je dílem česko-slovenské spolupráce – a na obrazu by se měl objevit masív Vysokých Tater. Přímo tam, na Lomnickém štítě, Skalnatém plese a také ve Staré Lesné pod Tatrami dosáhli Čechoslováci v poválečném období velkých úspěchů, mj. právě v oblasti objevů komet (nejznámější je periodická kometa 45P/Honda-Mrkos-Pajdušáková objevená v roce 1948 ze Skalnatého plesa). Jediné místo, odkud se celé pohoří promítá přesně na severu a svým profilem dokonale kopíruje tu hvězdnou oblast, kde se v průběhu července postupně přesouvala od severovýchodu na severozápad kometa NEOWISE, je vrch Kozí Kameň s výškou 1255 metrů (pohoří Kozí chrbty). Aby se ale mozaiku podařilo správně zachytit, musel fotograf Tomáš Slovinský celý výhled fotografovat ve velmi úzkém „časovém“ okně, kdy byla celá oblast oblohy, kudy kometa letěla, v přesně zvolené konstelaci s masivem Tater. Toto časové okénko trvalo asi půl hodiny. Tomáš nejen že musel absolvovat náročnou túru s vidinou nejistého počasí v inkriminovaném fotografickém „okně“, ale riskoval svůj holý život, neboť oblast je známa pro výskyt nebezpečných hnědých medvědů. Sám uznává, že by znovu takto neriskoval – v tomto případě mu odvahu dávala právě vidina naprosto neopakovatelného fotografického výsledku. Podrobnější informace v článku: Proměny komety NEOWISE nad Tatrami.

Snímek byl publikován 2. listopadu 2020 jako Vědecký snímek dne NASA (Earth science Picture Of the Day – EPOD), jehož správcem je James Foster, emeritní vědecký pracovník Goddardova Vesmírného Centra NASA. V listopadu se rovněž objeví ve výběru Astrophotography Gallery  v prestižním britském časopise BBC Sky and Night. Snímek ovšem „bodoval“ už dříve – objevil se například v editorském výběru National Geographic pod sekcí TWAN (The World At Night) a rovněž na instagramovém účtu uznávaného celosvětového astrofotografického výběru Nightscaper. V případě zájmu oba fotografové nabízejí zájemcům i tištěnou verzi snímku ve formě fotoobrazu.


SLOVENSKÁ VERZIA

Snímek „Proměny komety NEOWISE nad Tatrami“ - s popiskami. Foto: Petr Horálek, Tomáš Slovinský.
Snímek „Proměny komety NEOWISE nad Tatrami“ – s popiskami. Foto: Petr Horálek, Tomáš Slovinský.

Unikátna fotografická mozaika „Premeny kométy NEOWISE“, ktorej autormi sú fotografi Petr Horálek (Česko) a Tomáš Slovinský (Slovensko) sa teší veľkému svetovému úspechu. Mozaika zachytávajúca postupný vývoj jasnej júlovej kométy NEOWISE na oblohe nad masívom Vysokých Tatier bola 2. novembra 2020 publikovaná ako prestížna Vedecká snímka dňa NASA (Earth science Picture Of the Day) alebo v britskom magazíne BBC Sky and Night. Za vytvorením mozaiky stoja veľké výdavky a úsilie oboch fotografov, spánkový deficit, slovenský autor dokonca kvôli nemu riskoval život.

Snímka „Premeny kométy NEOWISE“ zobrazuje postupný vývoj jasnosti a chvostov kométy NEOWISE, ktorá sa tento rok v júli stala najvýraznejšou kométou na severnej pologuli za posledných 22 rokov. Aby mozaika vôbec vznikla, spojili český a slovenský fotograf sily od začiatku jej viditeľnosti 9. júla až po jej zoslabnutie na večernej oblohe 2. augusta 2020. Obaja fotografi kométu zaznamenávali operatívne podľa vývoja počasia, a pretože disponovali veľmi podobnou technikou, mohli zhotovovať dáta s prakticky identickou kvalitou. Pochopiteľne hlavným problémom bolo počasie, a teda bolo nutné absolvovať dlhé cesty za jasným nebom s minimom spánku. Petr Horálek za kométou cestoval prakticky dennodenne po celom území Česka a niekoľkokrát aj do Poľska. Tomáš Slovinský kométu zaznamenával na slovenskom území a pri svojej expedícii na Kréte. Keďže sa poloha kométy voči hviezdam na nebi pri pozorovaní v jeden okamih z rôznych miest na Zemi nijako nelíšila, bolo nakoniec možné nasnímané obrazy kométy matematicky vložiť do jednej mozaiky a ukázať tak vývoj kométy pre každý druhý deň.

Nočná scenéria s hviezdnym nebom, do ktorého boli polohy kométy tzv. matematicky vregistrované nebola vybraná úplnou náhodou. Fotografi sa dohodli, že príbeh viditeľnosti tohtoročnej veľkej júlovej kométy by mal symbolicky pripomenúť československú astronómiu – lebo aj výsledná mozaika je dielom česko-slovenskej spolupráce – a na obraze by sa mal objaviť masív Vysokých Tatier. Tam, na Lomnickom štíte, Skalnatom plese a tiež v Starej Lesnej pod Tatrami dosiahli Čechoslováci v povojnovom období veľkých úspechov, a to práve v oblasti objavov komét (najznámejšia je periodická kométa 45P/Honda-Mrkos-Pajdušáková objavená v roku 1948 zo Skalnatého plesa). Jediné miesto, odkiaľ sa celé pohorie premieta presne na severe a svojím profilom dokonale kopíruje tú hviezdnu oblasť, kde sa v priebehu júla postupne presúvala od severovýchodu na severozápad kométa NEOWISE, je vrch Kozí Kameň s výškou 1255 metrov (pohorie Kozie chrbty). Aby sa ale mozaiku podarilo správne zachytiť, musel fotograf Tomáš Slovinský celý výhľad fotografovať vo veľmi úzkom „časovom“ okne, kedy bola celá oblasť oblohy, kadiaľ kométa letela, v presne zvolenej konštelácii s masívom Tatier. Toto časové okienko trvalo asi pol hodiny. Tomáš nielen že musel absolvovať náročnú túru s vidinou neistého počasia v inkriminovanom fotografickom „okne“, ale riskoval svoj holý život, pretože oblasť je známa pre výskyt nebezpečných hnedých medveďov. Sám uznáva, že by znovu takto neriskoval – v tomto prípade mu odvahu dávala práve vidina úplne neopakovateľného fotografického výsledku. Viac tu: Metamorfóza kométy NEOWISE.

Snímka bola publikovaná 2. novembra 2020 ako Vedecká snímka dňa NASA (Earth science Picture Of the Day – EPOD), ktorého správcom je James Foster, emeritný vedecký pracovník Goddardovho Vesmírneho Centra NASA. V novembri sa tiež objavila vo výbere Astrophotography Gallery v prestížnom britskom časopise BBC Sky and Night. Snímka však „bodovala“ už skôr – objavila sa napríklad v editorskom výbere National Geographic pod sekciou TWAN (The World At Night) a takisto na instagramovom účte uznávaného celosvetového astrofotografického výberu Nightscaper. V prípade záujmu obaja fotografi ponúkajú záujemcom aj tlačenú verziu snímky vo forme fotoobrazu.

Kontakty a další informace:

Petr Horálek
Web: www.astronom.cz/horalek
Email: horalek.peter@gmail.com
Telefon: +420 732 826 853

Tomáš Slovinský
Web: https://slovinsky.art/
Email: info.slovinsky@gmail.com
Telefon: +421 948 318 005

Zdielaj článok