pondelok, 22 júla, 2024

O nás

ATA je vytvorená za podpory Fyzikálného ústavu v Opave

Oficiálna Česko-Slovenská Astronomická tlačová agentúra (ďalej len ATA) sprostredkuváva prostredníctvom webovej stránky astro-novinky.eu aktuálne dianie zo sveta astronómie. Jej základnou myšlienkou je spojiť všetko aktuálne dianie v podobe nebeských úkazov, prelomových správ a noviniek, či priniesť zaujímavosti z oblasti kozmonautiky a rozhovory so zaujímavými ľuďmi.

Okrem článkov ATA spracuváva aj pravidelné tlačové správy pre média, ktoré sú dostupné aj formou RSS, či aktuálnym odberom noviniek. ATA je vytvorená za podpory Fyzikálného ústavu v Opave (projektom CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014696 Rozvoj VaV kapacit Slezskej univerzity v Opave). Vznikla iniciatívou dvoch zakladateľov, Petrom Horálkom a Tomášom Slovinským, ktorí už niekoľko rokov popularizujú astronómiu na nadnárodnej úrovni .