Ikonické observatórium na Skalnatom plese dostalo novú strechu

Dnešným dňom sa začal proces odovzdávania a prebratia stavby po ukončení opráv na budove observatória Astronomického ústavu SAV, v. v. i. (AsÚ SAV, v. v. i.) na Skalnatom plese. Od júna 2022 stavbári rekonštruovali hlavnú strechu observatória, strechu pozorovateľne a strechu prístavby pre dieselagregát. Opravený bol aj plechový obklad na fasáde, bleskozvody či zábradlie okolo strechy. Prvá fáza náročného procesu opráv sa začala už v roku 2021, kedy došlo k výmene dreveného debnenia a plechovej krytiny na kupolách. Celková hodnota investície dosiahla sumu 501 442€ a bola financovaná z kapitálových výdavkov štátneho rozpočtu pridelených Slovenskej akadémii vied. Opravy realizovala firma Strechy Zachar, s. r. o.

Read more

Astronómovia SAV vyvracajú mýty o nebezpečnom Asteroide 2022 AP7

V internetovom a mediálnom priestore sa už niekoľko dní šíri správa o veľkom asteroide s názvom 2022 AP7, označovanom aj ako „zabijak planét“, ktorý sa približuje k Zemi. Vzhľadom na skutočnosť, že sa na medializované správy nabaľuje viacero nepravdivých informácií, sa Astronomický ústav SAV, v. v. i. (AsÚ SAV, v. v. i.) rozhodol informovať verejnosť o najnovších vedeckých dátach a uviesť na pravú mieru najväčšie omyly.

Read more

Virtuální prohlídky největších observatoří světa

Americká astronomická společnost NOIRLab (National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory) spravující jedny z největších a vědecky nejproduktivnějších observatoří světa (Kitt Peak v Arizoně, Gemini North na Havaji, Cerro Pachón a Cerro Tololo v Chile) publikovala v úterý 25. října 2022 exkluzivní virtuální prohlídky všech svých pracovišť. Tento projekt vznikl ve spolupráci s Fyzikálním ústavem v Opavě a je dostupný nejen online, ale je také zdarma ke stažení. NOIRLab pomocí prohlídek představuje jak samotné technické zázemí všech observatoří, tak i objekty a úkazy pozorovatelné nad vysokohorskými observatořemi.

Read more

Slovensko opět v NASA

Na státní svátek v pátek 28. října 2022 publikovala americká agentura NASA snímek dne s názvem „Sedm let Halleyova prachu“ (Seven years of Halley dust). Zachycuje maximum meteorického roje Orionidy, které se letos odehrálo 21. října za velmi příznivých podmínek. Jev na snímku ovšem nepochází jen z letošního roku: Autor Petr Horálek jej postupně zaznamenával sedm let, neboť frekvence roje není příliš vysoká a pro záznam bylo třeba fotit více let, aby bylo na snímku meteorů dostatečné množství a snímek tak ukázal na tzv. distribuci rojových meteorů. Jde již o 9 astrofotografii Fyzikálního ústavu v Opavě, kterou vybrala NASA jako Astronomický snímek dne.

Read more

„Postavme si hvezdáreň!“ aneb Oslavy v Senci

7. októbra 1982 bola na strechu školy v Senci osadená kupola hvezdárne, čím sa navždy zmenila silueta budovy a zrodila sa nová hvezdáreň. Tento deň si spolu pripomenieme trojdňovým programom združenia. Od 7. do 9. októbra na Vás čaká zaujímavý spoločenský program s astroprednáškou – rozhovor s prvým slovenským kozmonautom Ivanom Bellom, premiéra rozprávky 3-2-1 LIFTOFF v planetáriu so slovenským dabingom z produkcie združenia SOLAR Hvezdáreň Senec. V prípade priaznivého počasia aj večerné pozorovanie Mesiaca a planét Jupiter a Saturn.

Read more

Slovensko má nového riadneho člena Medzinárodnej astronautickej akadémie

Vesmírny konštruktér Ján Baláž z Ústavu experimentálnej fyziky SAV, v. v. i. sa stal riadnym členom Medzinárodnej astronautickej akadémie (IAA – International Academy of Astronautics). IAA združuje popredných svetových odborníkov v základnom výskume, kozmickom inžinierstve, kozmickej biomedicíne a spoločenských vedách. Členmi IAA boli známi priekopníci kozmonautiky Theodore von Kármán, Jurij Gagarin či Neil Armstrong. V súčasnosti medzi nich patria ďalšie svetovo známe osobnosti astronautiky či vesmírneho inžinierstva ako Buzz Aldrin alebo Elon Musk. Aj tento významný úspech potvrdzuje skutočnosť, že Slovensko patrí medzi svetovú špičku v oblasti kozmického výskumu.

Read more

Unikátna publikácia o klimatickej zmene spojila slovenských vedcov

Slovenská akadémia vied (SAV) prichádza s jedinečnou publikáciou Zmena klímy I., ktorá zrozumiteľne a na základe vedeckých faktov vysvetľuje rôzne aspekty klimatickej krízy. Jej autormi sú slovenskí vedci a vedkyne zo všetkých troch vedných oddelení SAV, ktorí sa spojili, aby širokej laickej i odbornej verejnosti, ale aj zástupcom politického a verejného života priniesli súhrnné vedecké dáta o klimatickej zmene. Publikácia Zmena klímy I. je komplexným textom, v ktorom čitatelia a čitateľky nájdu relevantné informácie o fyzikálnych javoch spôsobujúcich zmenu klímy, o biologicko-ekologických fenoménoch vplývajúcich na živú prírodu a v neposlednom rade aj o dôsledkoch pôsobiacich na človeka a reakciách, ktoré vyvolávajú v spoločnosti. Publikácia je voľne prístupná online na stránke SAV.

Read more

Jedinečná fotografická sbírka meteorických rojů vznikala 8 let

V průběhu kalendářního roku můžeme na obloze pozorovat hned několik pravidelných meteorických rojů, z nichž z hlediska podmínek k pozorování jsou nejznámnější a nejpopulárnější srpnové Perseidy. S četností více jak 18 meteorů za hodinu v době svého maxima můžeme vedle Perseid pozorovat ještě dalších 5 rojů. Jejich pozorování pochopitelně více či méně může narušit nepříznivé počasí (dva z nich jsou v zimě) i jasný Měsíc, v jednom případě dokonce poloha na Zeměkouli. A tak zachytit je všechny je astrofotografická výzva. Tu už před 8 lety, v roce 2014, přijal Petr Horálek z Fyzikálního ústavu v Opavě a díky vytvrvání vznikla poměrně unikátní fotografická kolekce všech 6 nejaktivnějších meteorických rojů v roce.

Read more

Černé díry zkoumá superpočítačové centrum. Bude to klíč k fúzním elektrárnám?

Mezinárodní tým fyziků spolu s vědci z Fyzikálního ústavu v Opavě publikoval v červencovém čísle vědeckého časopisu Monthly Notices of Royal Astronomical Society článek, ve kterém se popisuje chování hmoty okolo černých děr zcela novým způsobem. Tyto nové modely, které vycházejí ze superpočítačových simulací a mnohem lépe popisují chování látky v takto extrémním prostředí, by mohly být prakticky aplikovány i při řešení problémů tady na Zemi. Ukazují totiž velmi detailně chování plazmatu v extrémních podmínkách a mohou se tak stát klíčem k realizaci fúzních elektráren jako trvalého zdroje energie pro lidstvo.

Read more

Slovenský hrad s Měsícem jako snímek dne NASA

V pátek 15. července 2022 publikovala americká agentura NASA snímek dne s názvem „Ľubovňanský úplněk“ (Lubovna Full Moon). Zachycuje východ úhlově největšího letošního úplňku, který nastal 13. července večer, za Ľubovňanským hradem, památkou UNESCO ze 13. století nacházející se na východním Slovensku. Jde o pouhý 13. snímek za celou historii snímku dne NASA (od roku 1995) zachycený právě ze Slovenska. Autorem snímku je Petr Horálek z Fyzikálního ústavu v Opavě.

Read more